Телелинк ще разпредели 6-месечен дивидент от 0,48 лева на акция

На общото събрание на акционерите, което ще се състои на 10 септмеври, ще се гласува и за разпределяне на 0,015 лева от печалбата за 2019 г.

Телелинк ще разпредели 6-месечен дивидент от 0,48 лева на акция

Снимка: Телелинк

(TBS / TBS)
Коментари